Lapin yrityskoulutuskalenteri

Tulemme kokoamaan kaikki Lapin yritysten koulutukset tälle sivulle. Mukana on livekoulutuksia, videoita/tallenteita, parin tunnin täsmätyöpajoja, tutkintoon tähtääviä pidempiä koulutuksia ja kaikkea siltä väliltä. Tervetuloa selailemaan!

Katso tallenne 3.9.2021 pidetystä markkinavuoropuhelusta, jossa yrityskoulutuskalenteria esitellään.

Koulutukset

Koulutuksen aihe

Opiskelutapa

Opiskelupaikka

Koulutus alkaa

Huhtikuussa 2023 alkavat koulutukset

Startti kohti yrittäjyyttä (Verkkototeutus)

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöasiakkaat, joilla on alustava idea itsensä työllistämisestä yrittäjänä tai…

Startti kohti yrittäjyyttä (Verkkototeutus)

17.4.23 - 4.5.23 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 4.4.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/startti-kohti-yrittajyytta-verkkototeutus/

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöasiakkaat, joilla on alustava idea itsensä työllistämisestä yrittäjänä tai he tekevät parhaillaan liiketoimintasuunnitelmaa.
Nyt teemme suunnitelmista yhdessä totta! Koulutuksen aikana teemme liiketoimintasuunnitelma alusta alkaen tai hiomme jo työn alla olevan suunnitelman valmiiksi. Koulutuksen sisältöjen avulla saat konkreettista tietoa ja toimenpiteitä suunnitelmasi tueksi. Kartoitamme oman osaamisesi ja vahvuutesi toimia yrittäjänä sekä etsimme myös puuttuvia palasia esimerkiksi toisten osaamisen hyödyntämisen kautta.

Koulutuksen järjestäjä

Rouhea Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Vahvista yrittäjyysosaamista

Kohderyhmänä ovat starttirahan saaneet yrittäjät tai yrittäjät (enintään 2 vuotta yritystoiminnan aloittamisesta), joiden toiminta kaipaa…

Vahvista yrittäjyysosaamista

24.4.23 - 28.4.23 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 5.4.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/vahvista-yrittajyysosaamista/

Kohderyhmänä ovat starttirahan saaneet yrittäjät tai yrittäjät (enintään 2 vuotta yritystoiminnan aloittamisesta), joiden toiminta kaipaa lisää tietoja sekä taitoja.
Koulutuksen aikana syvennämme ja vahvistamme osaamistasi yrittäjänä. Koulutus koostuu yhteisesti ryhmässä opiskeltavista sisällöistä sekä henkilökohtaisesti valittavista sisällöistä.


Lisätiedot
YHTEISET SISÄLLÖT:
- Verotus ja lainsäädäntö vuonna 2023
- Yrityksen taloudellisen tilanteen arviointi
- Toiminnan kannattavuuden ja kestävyyden saavuttaminen
- Asiakaspalvelu ja asiakkuudet
- Markkinointi: suunnitelmallisuus ja seuranta sekä vuosikello
- Työnantajana toimiminen ja osaamisen hankkiminen ostopalveluna
- Tarjouksien ja sopimuksien tekeminen
- Yrittäjän hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Esimerkkejä valinnaisista sisällöistä:
- Sosiaalisen median sisällöt ja toiminnot
- Verkko-kaupan perustamien ja ylläpito
- Palvelumuotoilu
- Innovaatiopaja

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena iltaisin. Koulutuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opetuksena ja lisäksi saat käyttöösi oppimisympäristön tehtävät sekä materiaalit. Mahdollisten lähipäivien toteuttaminen suunnitellaan ryhmäkohtaisesti. Koulutuksen sisällöistä tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Sinulla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista ohjausta koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen järjestäjä

Rouhea Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Toukokuussa 2023 alkavat koulutukset

SFS 6002 TEOLLISUUS SÄTKY - KOULUTUS 2/2023

Standardi SFS 6002 "Sähkötyöturvallisuus" edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja…

SFS 6002 TEOLLISUUS SÄTKY - KOULUTUS 2/2023

3.5.2308:00 - 16:00 Lupa- ja korttikoulutukset Kemi Lähiopetus Ilm. viim. 19.4.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/sfs-6002-teollisuus-satky-koulutus-2-2023/

Standardi SFS 6002 "Sähkötyöturvallisuus" edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja tehtäviensä osalta turvalliset toimintatavat. Standardin edellyttämällä sähkötyöturvallisuuskoulutuksella varmistetaan turvallisten toimintatapojen tuntemus.

Yhtiöiden omistussuhteet ovat muuttuneet ja kunnossapitotoimintoja on ulkoistettu. Nykyisin useat sähköalalla töitä tekevät henkilöt joutuvat toimimaan heille vieraassa työympäristössä ja usea haltijan sähkölaitteistoissa, joissa on erilaiset toimintatavat.

Tämän seurauksena on syntynyt tarve luoda yhteiset turvallisuus- ja toimintaperiaatteet pienjännite ja yli 1 kV suujännitetöihin sekä SFS 6002 TEOLLISUUS-SÄTKY - koulutus. Tavoitteena on käyttövarmuuden ja turvallisuuden edistäminen, sekä alan yhteisten toimintatapojen ja käsitteistön yhdenmukaistaminen voimalaitoksissa ja teollisuudessa. Kirjasessa ja koulutuksessa turvallisuusohjeet ja -menettelyt esitetään mahdollisimman käytännönläheisesti työympäristöön sovellettuna.

Turvallisuuden peruspilareita ovat hyvä töiden ja kytkentöjen ennakkosuunnittelu, vaaratekijöiden tunnistaminen ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmissa ja töissä sekä työkohteessa edellytettävien turvallisuustoimenpiteiden tinkimätön suorittaminen. Noudattamalla tässä ohjekirjasessa ja koulutuksessa annettuja turvallisia toimintatapoja jokainen sähköalalla toimiva henkilö varmistaa omaa ja muiden turvallisuutta sekä käyttövarmuutta.

Teollisuus Sätky-ohjeen sisällön mukaisesti annettava koulutus täyttää työnantajalle kuuluvan velvoitteen kohdennetusta sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Hinta sisältää koulutuksen, Sähkötyöturvallisuus teollisuudessa – kirjasen (n. 60 sivua), kirjallisen tentin ja tentin läpäisseille viisi vuotta voimassa olevan sähkötyöturvallisuuskortin (Teollisuus Sätky-kortti) sekä koulutuspäivän kahvit ja ateriat.

Kouluttajana toimii Veli Pekka Kumpulainen, joka on Adato Oy:n auktorisoima sähkötyöturvallisuuskouluttaja.

Koulutuksen järjestäjä

Lapin ammattikorkeakoulu ja Adato Energia Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Startti kohti yrittäjyyttä jaksotettu koulutus (Verkkototeutus)

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöasiakkaat, joilla on alustava idea itsensä työllistämisestä yrittäjänä tai…

Startti kohti yrittäjyyttä jaksotettu koulutus (Verkkototeutus)

4.5.23 - 15.6.23 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 13.4.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/startti-kohti-yrittajyytta-jaksotettu-koulutus-verkkototeutus/

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöasiakkaat, joilla on alustava idea itsensä työllistämisestä yrittäjänä tai he tekevät parhaillaan liiketoimintasuunnitelmaa.
Nyt teemme suunnitelmista yhdessä totta! Koulutuksen aikana teemme liiketoimintasuunnitelma alusta alkaen tai hiomme jo työn alla olevan suunnitelman valmiiksi. Koulutuksen sisältöjen avulla saat konkreettista tietoa ja toimenpiteitä suunnitelmasi tueksi. Kartoitamme oman osaamisesi ja vahvuutesi toimia yrittäjänä sekä etsimme myös puuttuvia palasia esimerkiksi toisten osaamisen hyödyntämisen kautta.
KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
- Palveluiden ja/tai tuotteiden jalostaminen sekä avaaminen asiakkaille
- Asiakkaiden hankinta sekä asiakkuuksien hoitaminen
- Viestintä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan
- Suunnitelmallinen markkinointi
- Sosiaalisen median hyödyt yritystoiminnassa
- Tuotteiden ja palveluiden kannattava hinnoittelu ja laskelmat
- Budjetin suunnittelu ja tekeminen
- Pankki- ja vakuutusasiat
- Asiantuntijapalveluiden käyttö, esimerkiksi kirjanpitäjä
- Verkostoituminen omaa yritystoimintaa varten
- Yrityksen perustaminen ja tarvittavat dokumentit
- Konkreettiset askelmerkit yritystoiminnan aloittamiseksi
- Opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan räätälöityjä sisältöjä

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena jaksoissa kahtena kolmena päivänä viikossa iltaisin. Koulutuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opetuksena (päiviin kuuluu myös suunnitelman kirjoittamista) ja lisäksi saat käyttöösi oppimisympäristön tehtävät sekä materiaalit. Mahdollisten lähipäivien toteuttaminen suunnitellaan ryhmäkohtaisesti. Sinulla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista ohjausta koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen järjestäjä

Rouhea Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Own Business Idea (ONLINE)

Planning your own business · Have you ever considered that you might have skills that…

Own Business Idea (ONLINE)

22.5.23 - 26.5.23 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 27.4.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/own-business-idea-online/

Planning your own business
· Have you ever considered that you might have skills that you could use to earn money?
· Do you have skills, but you're unable to utilize your skills for one reason or another?
We have an idea for you! Let’s create a business idea together.
If you want start to create a plan for your business that is based on your skills, then welcome to develop own and personal business idea!
You don't need to have previous experience in entrepreneurship. We will start with the basics. The service will be guided by the experienced business professionals. A smartphone or a laptop will be needed in coaching.
The provisional contact days will be planned on a group-specific basis. You will also have an opportunity to receive personal guidance throughout the entire training. The training days will be carried out mainly as online teaching. In addition, you will have access to the learning environment tasks and materials.
After the coaching period, you will be ready to estimate your business opportunities.
The content
· Entrepreneurship in Finland
· Recognize your competencies and strengths
· Design your skills as affordable products
· How can I organize own business in Finland?
· Hands on cases an examples
· Personal guidance

Your skills, your products and your business. It’s your potential.

Contact: Sari Juntunen tel. 044 9702685; sari.juntunen@rouhea.fi

Koulutuksen järjestäjä

Rouhea Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, verkkototeutuksena

KOHDERYHMÄ Valmennus sopii juuri lähiesihenkilönä aloittaneille tai jo jonkin aikaa siinä tehtävässä toimineille. Koulutus toteutetaan…

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, verkkototeutuksena

24.5.2312:00 - 16:00 Esimiestaidot Verkkokoulutus Ilm. viim. 28.4.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/lahiesimiestyon-ammattitutkinto-verkkototeutuksena/

KOHDERYHMÄ
Valmennus sopii juuri lähiesihenkilönä aloittaneille tai jo jonkin aikaa siinä tehtävässä toimineille. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutuksen edellytyksenä on työsuhteessa toimiminen sekä työtehtävät, jotka liittyvät päivittäiseen johtamiseen lähiesihenkilönä, tiimivastaavana tai työryhmän, osaston, palveluyksikön tai vastaavan vetäjänä alasta riippumatta.

KOULUTUKSEN TAVOITE
Lähiesihenkilöinä toimiville suunnatun koulutuksen tavoitteena on kehittää valmennuksellista esihenkilötyön osaamista. Koulutusohjelmasta saa konkreettisia valmiuksia kannustavaan ja vuorovaikutteiseen johtamiseen sekä tukea tiimityön parempaan onnistumiseen. Koulutuksessa suoritetaan lähiesimiestyön ammattitutkinto.

TOTEUTUSSUUNNITELMA
Valmennus sisältää yhteensä 11 koulutuspäivää verkko-opetuksena. Tutkinnon suorittamisen kesto riippuu opiskelijan henkilökohtaisesta suunnitelmasta.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta
Pakollinen tutkinnon osa:
Lähiesimiehenä toimiminen (80 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):
Asiakassuhteiden hoito (50 osp)
Toiminnan kannattavuus (50 osp)
Henkilöstötyöt (50 osp)
Kehittämissuunnitelma (50 osp)

Koulutuksen järjestäjä

Lapin koulutuskeskus REDU

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Työpaikkaohjaajien perehdytysiltapäivä

Koulutuksen tavoitteena on tutustua työelämässä oppimisen käytäntöihin sekä opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin. Koulutuksen kohderyhmänä ovat…

Työpaikkaohjaajien perehdytysiltapäivä

25.5.2312:00 - 15:00 Muu koulutuksen aihe Inari Monimuotokoulutus Ilm. viim. 11.5.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/tyopaikkaohjaajien-perehdytysiltapaiva-2/

Koulutuksen tavoitteena on tutustua työelämässä oppimisen käytäntöihin sekä opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työpaikkaohjaajat ja työpaikkaohjaajiksi aikovat sekä työelämässä oppimista ohjaavat opettajat. Koulutus järjestetään SAKK:n Inarin toimipaikassa osoitteessa Menesjärventie 4, tai voit osallistua myös Teamsin välityksellä. Tervetuloa osallistumaan!

Koulutuksen järjestäjä

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Startti kohti yrittäjyyttä (Verkkototeutus)

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöasiakkaat, joilla on alustava idea itsensä työllistämisestä yrittäjänä tai…

Startti kohti yrittäjyyttä (Verkkototeutus)

29.5.23 - 23.6.23 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 9.5.23

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/startti-kohti-yrittajyytta-verkkototeutus-2/

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöasiakkaat, joilla on alustava idea itsensä työllistämisestä yrittäjänä tai he tekevät parhaillaan liiketoimintasuunnitelmaa.
Nyt teemme suunnitelmista yhdessä totta! Koulutuksen aikana teemme liiketoimintasuunnitelma alusta alkaen tai hiomme jo työn alla olevan suunnitelman valmiiksi. Koulutuksen sisältöjen avulla saat konkreettista tietoa ja toimenpiteitä suunnitelmasi tueksi. Kartoitamme oman osaamisesi ja vahvuutesi toimia yrittäjänä sekä etsimme myös puuttuvia palasia esimerkiksi toisten osaamisen hyödyntämisen kautta.
KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
- Palveluiden ja/tai tuotteiden jalostaminen sekä avaaminen asiakkaille
- Asiakkaiden hankinta sekä asiakkuuksien hoitaminen
- Viestintä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan
- Suunnitelmallinen markkinointi
- Sosiaalisen median hyödyt yritystoiminnassa
- Tuotteiden ja palveluiden kannattava hinnoittelu ja laskelmat
- Budjetin suunnittelu ja tekeminen
- Pankki- ja vakuutusasiat
- Asiantuntijapalveluiden käyttö, esimerkiksi kirjanpitäjä
- Verkostoituminen omaa yritystoimintaa varten
- Yrityksen perustaminen ja tarvittavat dokumentit
- Konkreettiset askelmerkit yritystoiminnan aloittamiseksi
- Opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan räätälöityjä sisältöjä

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Päivät alkavat kello 8.30 sisältäen verkko-opetusta ja tehtäviä.
Koulutuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opetuksena (päiviin kuuluu myös suunnitelman kirjoittamista) ja lisäksi saat käyttöösi oppimisympäristön tehtävät sekä materiaalit. Mahdollisten lähipäivien toteuttaminen suunnitellaan ryhmäkohtaisesti. Sinulla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista ohjausta koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen järjestäjä

Rouhea Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku

Somevalmennus yrityksille- Pyydä tarjous

Haluatko toteuttaa yrityksesi somemarkkinoinnin itse, mutta kaipaat apua ja tukea? Oletko kenties jo somessa, mutta…

Somevalmennus yrityksille- Pyydä tarjous

Jatkuva haku: 4.5.22 - 4.5.23 Digitaidot Tornio Monimuotokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/somevalmennus-yrityksille-pyyda-tarjous/

Haluatko toteuttaa yrityksesi somemarkkinoinnin itse, mutta kaipaat apua ja tukea?
Oletko kenties jo somessa, mutta haluat tavoittaa kohderyhmäsi paremmin ja ottaa somesta kaikki irti? Mietitkö, kuinka voit saada lisää myyntiä somen avulla ja miten luot erottuvan somebrändin?

Valmennuksen avulla keskityt oman yrityksesi digitaaliseen viestintään ja sosiaalisen median työkaluihin. Käytännönläheinen valmennus keskittyy yrityksesi tarpeiden mukaisiin somekanaviin ja niiden haasteisiin. Saat kouluttautumalla lisää myös varmuutta, innostusta ja tehokkuutta someosaamiseesi.

Koulutuksen kesto n. 4 tuntia tai sopimuksen mukaan.

Toteuttaminen: verkkokoulutuksena Teams- yhteydellä. Voit kysyä myös lähitoteutusta.

HINTA:
Pyydä tarjous!

Koulutuksen järjestäjä

Lappia-Koulutus Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Muutoskyvykkyys-valmennus mikroyrityksille

Maksuton* muutoskyvykkyys-valmennus mikroyrityksille Muutoskyvykkyys-hankkeessa kehitetään Tunturi-Lapin pien – ja mikroyrityksien muutoskykyä ja tuetaan yrityksiä vastaamaan…

Muutoskyvykkyys-valmennus mikroyrityksille

Jatkuva haku: 16.9.22 - 1.9.23 Muu koulutuksen aihe Kittilä Muu opiskelutapa

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutukset/muutoskyvykkyys-valmennus-mikroyrityksille/

Maksuton* muutoskyvykkyys-valmennus mikroyrityksille
Muutoskyvykkyys-hankkeessa kehitetään Tunturi-Lapin pien – ja mikroyrityksien muutoskykyä ja tuetaan yrityksiä vastaamaan toiminnassaan toimintaympäristön paikallisiin sekä globaaleihin muutoksiin, kuten työelämän murrokseen. Järjestämme valmennuksia neljällä eri teemalla:

1) muutoskyvykkyys 2) vihreä siirtymä yrityksissä 3) innovaatiokyvykkyys 4) muutosjohtaminen

Osa 1: Muutoskyvykkyysvalmennukset
Maksuttomassa* muutoskyvykkyysvalmennuksessa tunnistetaan yhdessä yritysten kanssa vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä etsitään konkreettisia keinoja, joilla parannetaan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Ilmoittaudu valmennukseen jättämällä yhteystietosi täällä. Otamme sinuun yhteyttä sopiaksemme ajankohdan valmennuksen toteuttamiseksi paikan päällä yrityksessäsi. Valmennukset voidaan halutessasi toteuttaa myös etänä tai englanninkielisenä.

*Valmennukseen osallistuminen kerryttää yrityksen de minimis -tukea.

Koulutuksen järjestäjä

Redu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Haluatko oman koulutuksesi tähän kalenteriin?