Tunturi-Lapin yrityskoulutuskalenteri

Tulemme kokoamaan kaikki Tunturi-Lapin yritysten koulutukset tälle sivulle. Mukana on parin tunnin täsmätyöpajoja, tutkintoon tähtääviä pidempiä koulutuksia ja kaikkea siltä väliltä. Tervetuloa selailemaan!

Koulutuksen aihe

Opiskelutapa

Opiskelupaikka

Koulutus alkaa

Tammikuussa 2021 alkavat koulutukset

25.1.2114:00 - 16:30 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus Ilm. viim. 24.1.21

Matkapakettilaki

Matkapakettilainsäädännön keskeinen sisältö ja mitä muutostarpeita koronapandemia on siihen tuonut. Katsaus muihin tuoreisiin matkailualaa koskeviin…

Matkapakettilaki

25.1.2114:00 - 16:30 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus Ilm. viim. 24.1.21

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/matkapakettilaki/

Matkapakettilainsäädännön keskeinen sisältö ja mitä muutostarpeita koronapandemia on siihen tuonut. Katsaus muihin tuoreisiin matkailualaa koskeviin lakihankkeisiin.

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille.

Kun uusi matkapakettilainsäädäntö astui voimaan heinäkuussa 2018, aikaisempaa useampi matkailuyritys huomasi tulleensa tämän lainsäädännön piiriin. Tämä oli tilanne erityisesti monella matkailupalveluita tuottavalla yrityksellä, kuten majoitusta myyvillä hotelleilla ja maatilamatkailuyrityksillä, kuljetusyhtiöillä, ohjelmapalveluyrityksillä ja monilla muilla toimijoilla. Voidakseen toimia laajasti säännellyllä matkailualalla, yritysten on syytä tietää, mikä niiden asema on, jotta ne osaavat varautua erilaisiin vastuisiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Koulutuksessa pureudutaan siihen, minkälaisia velvoitteita ja vaatimuksia EU:n pakettimatkadirektiiviin perustuva lainsäädäntö tuo matkailualan yrityksille. Tilaisuudessa avataan asiakkaita yrittäjän konkurssilta suojaavan vakuussysteemin periaatteita, joita sovelletaan matkapakettimyynnin ohella myös tiettyihin välitystilanteisiin. Lisäksi käydään läpi matkapakettilainsäädännön aiheuttamista kysymyksiä, joita on käsitelty alaa valvovan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä alan toimialajärjestöjen kesken.

Koulutuksessa tarkastellaan myös sitä, miten koronapandemia on vaikuttanut matkapakettilainsäädännön käytännön soveltamiseen niin Suomessa kuin muualla EU:ssa ja mitä muutostarpeita pandemia on tämän lainsäädännön osalta nostanut esiin. Koronakriisin myötä myös muuhun lainsäädäntöön (mm. perintä-, konkurssi-, työaika- osakeyhtiölainsäädännöt) on tehty tai yritetään saada muutoksia, joilla helpotettaisiin yritysten selviytymistä vaikeimman ajan yli. Tähän tähtää myös kustannustukilaki, jolla jo toisen tukikierroksen myötä pyritään tukemaan matkailun kaltaisten kriittisimpien toimialojen selviytymistä. Matkustuksen avaamisen edellytykset ovat puolestaan parhaillaan tarkastelussa tartuntatautilain muutoksen valmistelussa, johon matkailuyritykset ja -järjestöt tavoittelevat selkeää mallia, joka mahdollistaisi kansainvälisten matkustajien saapumisen Suomeen vielä tämän talvisesongin aikana.Luennoitsijana toimivat Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti ja apulaisjohtaja Päivi Laatikainen-Mattsson.

Heli Mäki-Fränti on työskennellyt Suomen matkailualan liitossa (SMAL) vuodesta 1995 alkaen ensin liiton EU-koordinaattorina ja vuodesta 2007 alkaen toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti. Ennen SMALiin tuloaan Mäki-Fränti työskenteli ulkoministeriössä ja media-alalla. Matkailualalla hän on mukana alan monissa eri työryhmissä ja verkostoissa ja hän on myös Euroopan matkatoimistoliiton ECTAAn johtoryhmän jäsen. Mäki-Fränti oli mukana oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmissä, joissa valmisteltiin EU:n pakettimatkadirektiivin pohjalta Suomen kansallinen matkapalveluyhdistelmiä koskeva lainsäädäntö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastovetoisessa työryhmässä, jossa sovittiin yleiset matkapakettiehdot. Hän on myös jäsenenä Kilpailu- ja kuluttajaviraston johdolla toimivassa neuvottelukunnassa, joka seuraa kansallisen lainsäädännön vaikutusta matkailutoimialan yrityksiin.

Päivi Laatikainen-Mattsson on toiminut Suomen matkailualan liiton (SMAL) apulaisjohtajana ja juristina vuodesta 2001 saakka. Hän on ollut mukana oikeusministeriön alaisessa työryhmässä, joka valmisteli pakettimatkadirektiiviin pohjaavaa kansallista matkapalveluyhdistelmiä koskevaa lakia. Tämän lisäksi hän oli jäsenenä työryhmässä, joissa sovittiin kuluttaja-asiamiehen kanssa matkailualalla laajasti sovellettavat yleiset matkapakettiehdot. Laatikainen-Mattsson on toiminut useita vuosia kuluttajariitalautakunnan matkajaostossa, jossa ratkaistaan matkailualaa koskevia riitatapauksia. Ennen SMALiin tuloaan Laatikainen-Mattsson on työskennellyt verohallinnon arvonlisäveroasiantuntijana ja yksityisen puolen verokonsulttina, erikoisosaamisalueenaan matkailualan arvonlisäverotus.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/SMAL

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

26.1.2109:30 - 10:30 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 26.1.21

Kasvun rahoitus ELY-keskukselta

Onko yritykselläsi suunnitelmia kasvaa ja uudistua, kansainvälistyä tai onko näköpiirissä uusi tuote- tai palveluinnovaatio? ELY-…

Kasvun rahoitus ELY-keskukselta

26.1.2109:30 - 10:30 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 26.1.21

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/kasvun-rahoitus-ely-keskukselta/

Onko yritykselläsi suunnitelmia kasvaa ja uudistua, kansainvälistyä tai onko näköpiirissä uusi tuote- tai palveluinnovaatio? ELY- keskus tukee yrityksiä monipuolisesti sen elinkaaren ja kasvun eri vaiheissa. Kehittämisrahoitus perustuu ennalta sovitun hankesuunnitelman ja tavoitteiden mukaiseen toteutukseen. Tavoitteena on tukea yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamista.

Rahoitusehtoja pidetään usein vaikeina, mutta perusasiat niissä ovat yksinkertaisia. Koulutuksessa saat lähtökohdat siihen, kuinka hyödyntää ELY- keskuksen rahoituspalveluita kasvun polulla.

Koulutuksen sisältöä

ELY- keskuksen rahoitusvaihtoehdot yleisesti
mitä hankesuunnitelma tarkoittaa ja mitä se sisältää
mihin kehittämiseen avustusmuotoinen rahoitus soveltuu

Koulutus on tarkoitettu omistajille ja johdolle sekä toiminnan kehittämisestä vastaaville avainhenkilöille. Koulutus järjestetään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ja se on maksuton ja avoin kaikille kohderyhmään kuuluville.

Miten mukaan etäkoulutukseen?

Etäkoulutuksiimme voit osallistua tietokoneella, jossa on kaiuttimet ja verkkoyhteys. Käytämme koulutuksessa GoToWebinar-alustaa. Osallistuminen on mahdollista myös älypuhelimella (lataa GoToWebinar -app puhelimesi sovelluskaupasta). Saat ilmoittautumisen yhteydessä kertomaasi sähköpostiosoitteeseen osallistumislinkin, jota klikkaamalla pääset mukaan koulutukseen. Samassa sähköpostissa on myös lisäohjeita alustan käyttöön.

Ilmoittautumislomakkeella sinua pyydetään täyttämään seuraavat tiedot (pakollisia): nimi, sähköposti, yritys/organisaatio ja y-tunnus tai Yrittäjien jäsennumero. Koulutus on suomenkielinen, vaikka ilmoittautumislomake ja vahvistus ilmoittautumisesta ovat osin englanninkielisiä.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Suomen Yrittäjät

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

26.1.2115:00 - 17:00 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus Ilm. viim. 26.1.21

Sote-uudistuksen tilannekatsaus Pohjois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia sote- ja hyvinvointialan yrityksille. Järjestämme aluetilaisuuksia, joiden tarkoituksena…

Sote-uudistuksen tilannekatsaus Pohjois-Suomessa

26.1.2115:00 - 17:00 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus Ilm. viim. 26.1.21

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/sote-uudistuksen-tilannekatsaus-pohjois-suomessa/

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia sote- ja hyvinvointialan yrityksille. Järjestämme aluetilaisuuksia, joiden tarkoituksena on käydä keskustelua Yrittäjä-järjestöjen näkemyksistä sote-uudistuksesta sekä lakiesityksen muutostarpeista.

Tilaisuus järjestetään hybridinä epidemiatilanne huomioiden. Ilmoittaudu etukäteen, saat teams-linkin ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden avaus

Jussi Riikonen, puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Suomen Yrittäjien painopisteet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Tanja Matikainen, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät

Yrittäjien näkökulma sote-uudistukseen

Merja Hynynen, Työnohjauspalvelu Helmi, Kajaani

Mari Halkola, Medikko Oy, Oulu

Kansanedustaja Markus Lohen kommenttipuheenvuoro

Keskustelua

Tilaisuuden päättäminen

Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen toimitusjohtajien yhteenveto tilaisuudesta

Koulutuksen järjestäjä

Suomen Yrittäjät

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

27.1.2108:00 - 09:00 Markkinointi Verkkokoulutus Ilm. viim. 27.1.21

Kuinka rakentaa kaupallisesti menestynyt brändi Tunturi-Lapista?

Koronaexit virtuaaliaamukahvit, ke 27.1 klo 08.00-09.00, #Kuinka rakentaa kaupallisesti menestynyt brändi Tunturi-Lapista? #Kuinka rakentaa kaupallisesti…

Kuinka rakentaa kaupallisesti menestynyt brändi Tunturi-Lapista?

27.1.2108:00 - 09:00 Markkinointi Verkkokoulutus Ilm. viim. 27.1.21

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/kuinka-rakentaa-kaupallisesti-menestynyt-brandi-tunturi-lapista/

Koronaexit virtuaaliaamukahvit, ke 27.1 klo 08.00-09.00, #Kuinka rakentaa kaupallisesti menestynyt brändi Tunturi-Lapista?

#Kuinka rakentaa kaupallisesti menestynyt brändi Tunturi-Lapista?

Aiheena ovat matkailun ulkopuoliset toimialat ja miten brändi tulisi niissä rakentaa Tunturi-Lappiin?

– Mikä on kaupallisesti houkutteleva Tunturi-Lapin konsepti Suomessa/Aasiassa/Euroopassa?

– Mitä kohderyhmää tulisi tavoitella?

– Kuinka käytännössä voin toteuttaa ensimmäiset askeleet?

Luennoitsija on dosentti ja bränditutkija, Brand Audit Group toimitusjohtaja Kirsti Lindberg-Repo.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

29.1.2109:30 - 10:45 Digitaidot Verkkokoulutus Ilm. viim. 28.1.21

Oikein tehdyt verkkokauppaehdot yrittäjän turvana

Kuluttajakauppa siirtyy verkkoon, mutta onko yrittäjä turvassa pykäläviidakossa? Laki turvaa kuluttajan ja hyvät verkkokauppaehdot yrittäjän.…

Oikein tehdyt verkkokauppaehdot yrittäjän turvana

29.1.2109:30 - 10:45 Digitaidot Verkkokoulutus Ilm. viim. 28.1.21

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/oikein-tehdyt-verkkokauppaehdot-yrittajan-turvana/

Kuluttajakauppa siirtyy verkkoon, mutta onko yrittäjä turvassa pykäläviidakossa? Laki turvaa kuluttajan ja hyvät verkkokauppaehdot yrittäjän. Piteneekö peruuttamisoikeus pikkuvirheen vuoksi 14 päivästä jopa vuoteen verkkokaupassasi? Onko kaikilla tavaroilla ja palveluilla peruuttamisoikeus? Mitä voi rajata peruuttamisoikeuden ulkopuolelle ja millä tavalla? Ota selvää verkkokaupan juridisista sudenkuopista ja tee verkkokauppaehdoistasi myös yrittäjän kannalta turvalliset!

Kouluttaja kuluttajaoikeuden asiantuntija Tuula Sario, LexLegato

Tuula Sariolla on liki kolmenkymmenen vuoden kokemus kuluttajaoikeudesta, lainvalmistelusta, riitojen ratkaisusta ja kouluttamisesta.

Koulutuksen sisältyvät varsinaisen koulutuksen lisäksi videotallenne koulutuksesta sekä koulutuksen materiaali. Tallenne ja materiaali toimitetaan kaikille ilmoittautuneille, joten vaikka et pääsisikään osallistumaan itse koulutukseen, saat tallenteen ja materiaalin itsellesi. Tallenne vastaa koulutusta.

Miten mukaan etäkoulutukseen?

Etäkoulutuksiimme voit osallistua tietokoneella, jossa on kaiuttimet ja verkkoyhteys. Käytämme koulutuksessa GoToWebinar-alustaa. Osallistuminen on mahdollista myös älypuhelimella (lataa GoToWebinar -app puhelimesi sovelluskaupasta). Saat ilmoittautumisvahvistuksessa tarkempia tietoja alustasta ja linkki osallistumiseen toimitetaan tuntia ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Suomen Yrittäjät

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Helmikuussa 2021 alkavat koulutukset

2.2.2109:30 - 11:00 Digitaidot Verkkokoulutus Ilm. viim. 1.2.21

Sisältösuunnitelman teko sosiaalisen median kanaviin

Tuntuuko sosiaalisen median sisällöntuotanto haastavalta? Kaipaatko vinkkejä sisältökalenterin tekoon? Millaista sisältöä eri kanaviin ylipäätään eri…

Sisältösuunnitelman teko sosiaalisen median kanaviin

2.2.2109:30 - 11:00 Digitaidot Verkkokoulutus Ilm. viim. 1.2.21

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/sisaltosuunnitelman-teko-sosiaalisen-median-kanaviin/

Tuntuuko sosiaalisen median sisällöntuotanto haastavalta? Kaipaatko vinkkejä sisältökalenterin tekoon? Millaista sisältöä eri kanaviin ylipäätään eri kanaviin kannattaa tehdä? Jos pohdit näitä kysymyksiä, on tämä peruskurssi juuri sinulle! Koulutuksessa saat vinkkejä sisältösuunnitelman tekoon eri sosiaalisen median kanaviin.

Koulutuksen sisältöä

mitä sisällöntuotanto someen tarkoittaa
kuinka kohderyhmät huomioidaan eri some-kanavissa
kuinka sisältökalenteri tehdään

Koulutus järjestetään yhteistyössä Grow with Googlen kanssa ja se on avoin maksuton kaikille aiheesta kiinnostuneille, pääasiallinen kohderyhmä ovat yrittäjät. Koulutus sopii yrittäjille, jotka haluavat kasvattaa sosiaalisen median yleisöjään sekä tehostaa omia prosessejaan somessa. Kouluttajana sertifioitu Grow with Google -kouluttaja Joop Tenhunen.

Miten mukaan etäkoulutukseen?

Etäkoulutuksiimme voit osallistua tietokoneella, jossa on kaiuttimet ja verkkoyhteys. Käytämme koulutuksessa GoToWebinar-alustaa. Osallistuminen on mahdollista myös älypuhelimella (lataa GoToWebinar -app puhelimesi sovelluskaupasta). Saat ilmoittautumisen yhteydessä kertomaasi sähköpostiosoitteeseen osallistumislinkin, jota klikkaamalla pääset mukaan koulutukseen. Samassa sähköpostissa on myös lisäohjeita alustan käyttöön.

Ilmoittautumislomakkeella sinua pyydetään täyttämään seuraavat tiedot (pakollisia): nimi, sähköposti, yritys/organisaatio ja tieto Suomen Yrittäjien jäsenyydestä. Koulutus on suomenkielinen, vaikka ilmoittautumislomake ja vahvistus ilmoittautumisesta ovat osin englanninkielisiä.

Koulutus tallennetaan ja tallenne toimitetaan kaikille ilmoittautuneille. Voit siis ilmoittautua mukaan, vaikka et pääsisi seuraamaan koulutusta ko. ajankohtana.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Suomen Yrittäjät

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

9.2.2115:00 - 16:00 Myynti Verkkokoulutus Ilm. viim. 9.2.21

Tämä jokaisen pitäisi tietää yrityksensä arvosta ja myyntikunnosta

Jokainen omistaja luopuu yrityksensä omistuksesta jonain päivänä. Mitä jokaisen pitäisi ymmärtää yrityksen arvosta ja sen…

Tämä jokaisen pitäisi tietää yrityksensä arvosta ja myyntikunnosta

9.2.2115:00 - 16:00 Myynti Verkkokoulutus Ilm. viim. 9.2.21

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/tama-jokaisen-pitaisi-tietaa-yrityksensa-arvosta-ja-myyntikunnosta/

Jokainen omistaja luopuu yrityksensä omistuksesta jonain päivänä. Mitä jokaisen pitäisi ymmärtää yrityksen arvosta ja sen myyntikunnosta? Koulutuksessa opit perusasiat siitä miten yrityksesi arvo muodostuu ja kuinka voit siihen vaikuttaa.

Koulutuksen sisältöä

Miten pienen ja keskisuuren yrityksen arvo muodostuu
Mitä ostaja katsoo yritystä hankkiessaan
Mikä on yrityskaupan rahoituksen paras mahdollistaja
Miksi yrityksen pitäisi olla myyntikunnossa

Kouluttajana Suomen Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja ja Investors House Oyj:n toimitusjohtaja DI Petri Roininen

Petri on toiminut yrittäjänä useissa yrityksissä, pankinjohtajana ja pörssiyrityksen toimitusjohtajana. Hän on toiminut ostajana, myyjänä, rahoittajana ja neuvonantajana kymmenissä yrityskaupoissa 26 vuoden ajan. Petri on myös tietokirjailija, jonka teokset ovat käsitelleet mm yrittäjyyttä, talouspolitiikkaa ja asuntosektoria.

Miten mukaan etäkoulutukseen?

Etäkoulutuksiimme voit osallistua tietokoneella, jossa on kaiuttimet ja verkkoyhteys. Käytämme koulutuksessa GoToWebinar-alustaa. Osallistuminen on mahdollista myös älypuhelimella (lataa GoToWebinar -app puhelimesi sovelluskaupasta). Saat ilmoittautumisen yhteydessä kertomaasi sähköpostiosoitteeseen osallistumislinkin, jota klikkaamalla pääset mukaan koulutukseen. Samassa sähköpostissa on myös lisäohjeita alustan käyttöön.

Ilmoittautumislomakkeella sinua pyydetään täyttämään seuraavat tiedot (pakollisia): nimi, sähköposti, yritys/organisaatio ja tieto Suomen Yrittäjien jäsenyydestä. Koulutus on suomenkielinen, vaikka ilmoittautumislomake ja vahvistus ilmoittautumisesta ovat osin englanninkielisiä.

Koulutus tallennetaan ja tallenne toimitetaan kaikille ilmoittautuneille. Voit siis ilmoittautua mukaan, vaikka et pääsisi seuraamaan koulutusta ko. ajankohtana.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Suomen Yrittäjät

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Työelämätaidot

• Ajankäytön hallinta, Ville Ojanen • Keskittymiskyky, Ville Ojanen • Paineensietokyky, Ville Ojanen • Löydä…

Työelämätaidot

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/tyoelamataidot/

• Ajankäytön hallinta, Ville Ojanen
• Keskittymiskyky, Ville Ojanen
• Paineensietokyky, Ville Ojanen
• Löydä motivaatio, Ville Ojanen
• Palautumistaidot, Ville Ojanen
• Etätyön pelisäännöt, Alexa Kavasto
• Sosiaalisen median pelisäännöt, Alexa Kavasto
• Persoonallisuus työelämässä, Ville Ojanen
• Stressi ja sen hallinta, Jaakko Savolahti
• Uni, Jaakko Savolahti
• Ravinto, Jaakko Savolahti
• Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen, Hanna Markkanen
• Kun kollega käyttäytyy huonosti – vastuuton työkäyttäytyminen, Totti Karpela

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Johtaminen

• LEAN- johtamisen perusteet, Mikko Mäntyneva • LEAN, organisaatiokulttuurin uudistaminen ja visuaalinen johtaminen, Mikko Mäntyneva…

Johtaminen

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/johtaminen/

• LEAN- johtamisen perusteet, Mikko Mäntyneva
• LEAN, organisaatiokulttuurin uudistaminen ja visuaalinen johtaminen, Mikko Mäntyneva
• Projektijohtamisen perusteet, Mikko Mäntyneva
• projektin hallinta projektin toteutuksen aikana, Mikko Mäntyneva
• Hallitustyöskentelyn kursseja, yhteistyössä Hallituspartnerit Helsinki
• Eettisten periaatteiden laatiminen ja jalkauttaminen, Niina Ratsula
• Pomon parhaat ratkaisut -sarja, Pia Aalto ja Minna Kurttila
• Johtaminen ja kehittäminen, johtaminen = kehittämistä, Marko Parkkinen
• Muutosjohtaminen, Mikko Mäntyneva
• Tiedolla johtamisen ajokortti - Tiedolla johtaminen käytännössä, Marko Parkkinen
• Valmentava johtaminen, Jarmo Manner ja Ville Ojanen
• Vastuullinen esimies ja johtaja, Niina Ratsula
• Vastuullinen liiketoiminta ja väärinkäytösten välttäminen, Niina Ratsula

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Digitaidot

• Office 365 (Excel, Powerpoint, Word) • Teams • Power BI • Adobe (InDesign, Illustrator,…

Digitaidot

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/digitaidot/

• Office 365 (Excel, Powerpoint, Word)
• Teams
• Power BI
• Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro)
• Sosiaalinen media (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter)

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Juridiikka

• Digitalisaatio lakimiehen näkökulmasta, Dottir/Jaakko Lindgren • EU-tietosuojan kokonaisuudistus, Dottir/Jaakko Lindgren • Hyvä IT-sopimus?, Dottir/Jaakko…

Juridiikka

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/juridiikka/

• Digitalisaatio lakimiehen näkökulmasta, Dottir/Jaakko Lindgren
• EU-tietosuojan kokonaisuudistus, Dottir/Jaakko Lindgren
• Hyvä IT-sopimus?, Dottir/Jaakko Lindgren
• Haastaviin esimiestilanteisiin puuttuminen juridisesta näkökulmasta
• Johdatus sovitteluun, Heidi Merikalla-Teir
• Johdatus välimiesmenettelyyn, Heidi Merikalla-Teir
• Sopimuksen tekeminen ja päättäminen, Marko Silen
• Sopimusoikeuden perusteet, Marko Silen
• Takuu ja virhevastuu, Raisa Harju
• Verkkokauppa ja kotimyynti sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot, Raisa Harju
* Yleisimmät ongelmatilanteet tavaran ja palvelun toimituksessa, Marko Silen

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus

Talous

• Kirjanpidon perusteet, Teija Kerbs • Tuloslaskelma, Teija Kerbs • Tase, Teija Kerbs • Jaksotukset,…

Talous

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/talous/

• Kirjanpidon perusteet, Teija Kerbs
• Tuloslaskelma, Teija Kerbs
• Tase, Teija Kerbs
• Jaksotukset, Teija Kerbs
• Toimintakertomus, Teija Kerbs
• Liitetiedot, Teija Kerbs
• Matkalaskujen käsittely, Teija Kerbs
• Myyntireskontra, Teija Kerbs
• Ostoreskontra, Teija Kerbs
• Palkkojen kirjaus, Teija Kerbs
• Tilinpäätös I, Teija Kerbs
• Tilinpäätös II, Teija Kerbs
• Arvonlisävero kansainvälisessä tavarakaupassa, Jukka Koivumäki
• Ostovähennykset arvonlisäverotuksessa, Jukka Koivumäki
• Liikkeenjohdon päätökset ja niihin liittyvät investointilaskelmat, Toivo Koski
• Taloudellisten riskien hallinta, Toivo Koski
• Talouslaskelmien perusteet esimiehille ja asiantuntijoille, Toivo Koski
• Yrityksen pääoman ja liiketoiminnan arvonmääritys, Toivo Koski
• Ajankohtaista ennakkoperinnästä 2020, Tomi Peltomäki
• Ajankohtaista verotuksesta 2020, Emmiliina Kujanpää
• Tulorekisteri: Tietojen ilmoittaminen 2020, Sari Wulff
• Yleistä tulorekisteri-ilmoittamisesta 2020, Sari Wulff
• Ulkomaisen työntekijän verotus Suomessa 2020
• Palkanlaskennan ajokortti, Sari Wulff ja Tomi Peltomäki
• Työmatkojen verotus, Tomi Peltomäki
• Ennakonpidätyksen toimittaminen ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 2020, Tomi Peltomäki

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Myynti Verkkokoulutus

Myynti

• Myynnin psykologiaa, 10 kurssin kokonaisuus: • Myyntihenkisyys, Petri Parvinen • Henkilökohtainen myyntityö, Petri Parvinen…

Myynti

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Myynti Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/myynti/

• Myynnin psykologiaa, 10 kurssin kokonaisuus:
• Myyntihenkisyys, Petri Parvinen
• Henkilökohtainen myyntityö, Petri Parvinen
• Vuorovaikutuspsykologia, Petri Parvinen
• Itsensä johtamisen psykologia, Petri Parvinen
• Liiketoimintamallit, Petri Parvinen
• Liiketoimintamallien muuttaminen, Petri Parvinen
• Lisäarvomyynti, Petri Parvinen
• Ratkaisumyynti, Petri Parvinen
• Digitaalinen myyntityö, Petri Parvinen
• Monikanavamyynti, Petri Parvinen
• Avainasiakkuuksien suunnitelmallinen hoito ja kehittäminen, Mikko Mäntyneva
• Yrityksen avainasiakastoiminnan terävöittäminen, Mikko Mäntyneva

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Työsuhde

Työlainsäädäntö, kuten työsuhteen päättämiseen liittyviä kursseja: • Korona ja väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön, Alexa Kavasto •…

Työsuhde

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/tyosuhde/

Työlainsäädäntö, kuten työsuhteen päättämiseen liittyviä kursseja:
• Korona ja väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön, Alexa Kavasto
• Erityiset työsuhteen päättämistilanteet, Kati Mattinen
• Lomauttaminen, Reetta Riihimäki
• Lomautus palkanlaskennassa, Kirsi Parnila
• Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen, Kirsi Parnila
• Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet, Reetta Riihimäki
• Työsuhteen päättämisetä sopiminen, Mika Lahtinen
Työsopimukseen liittyviä kursseja:
• Koeajasta sopiminen, Kirsi Parnila
• Luontoisedut ja henkilökuntaedut, Kati Mattinen
• Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen, Kirsi Parnila
• Nollatyösopimukset, Alexa Kavasto
• Työaikaa vai ei?, Alexa Kavasto
• Työsopimuksen tekeminen ja varautuminen muutoksiin, Mika Lahtinen
• Työsuhteen ehdot, Mika Lahtinen
Muita työlainsäädäntöön liittyviä kursseja:
• Esimiehen velvollisuus puuttua häirintään, Alexa Kavasto
• Haastaviin esimiestilanteisiin puuttuminen, Alexa Kavasto
• Henkilöstö ja koulutussuunnitelma, Kati Mattinen
• Ajankohtaista työlainsäädännöstä 2020, Alexa Kavasto
• Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, Mika Lahtinen
• Etätyön pelisäännöt, Alexa Kavasto
• Sairauspoissaolot, Kati Mattinen
• Vuosiloman antaminen, Kirsi Parnila
• Vuosiloman ansainta ja pituuden määräytyminen, Kirsi Parnila
• Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät, Kirsi Parnila
• Vuosilomapalkka ja -korvaus, Kirsi Parnila

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Viestintä Verkkokoulutus

Viestintä

• Kriisiviestintä, Katleena Kortesuo • Tekstin kiteyttäminen, Katleena Kortesuo • Videolla esiintyminen, Katleena Kortesuo •…

Viestintä

Jatkuva haku: 1.6.20 - 31.1.21 Viestintä Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/viestinta/

• Kriisiviestintä, Katleena Kortesuo
• Tekstin kiteyttäminen, Katleena Kortesuo
• Videolla esiintyminen, Katleena Kortesuo
• Askeleet sujuvaan asiakasviestintään, Taina Parviainen
• Kaikki mitä olet aina halunnut tietää kielenhuollosta mutta et ole kehdannut kysyä,Taina Parviainen
• Hyvän esityksen komponentit, Taina Parviainen
• Asiakaskeskeinen organisaatio – Kaikki vaikuttaa kaikkeen, Henrietta Aarnikoivu
• Asiakaskeskeinen organisaatio – Koko henkilöstö asiakaspalvelijoina, Henrietta Aarnikoivu
• Johtajuus muutoksessa ja sitä tukeva muutosviestintä, Mikko Mäntyneva
• Kohtuuttomien valitusten ja kverulanttivalittajien kohtaaminen ja käsittely, Totti Karpela
• Vaikuttava viestintä I ja II, Peter Nyman

Tunturi-Lapin Kehitys tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

Tunturi-Lapin alueella toimiva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:

Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

Ohjeet KoulutusOnlinen käyttöön.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/ Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 9.9.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

YLI 270 KOULUTUSTALLENNETTA KÄYTÖSSÄSI 24/7

YLI 270 ETÄKOULUSTALLENNETTA TARJOLLA YRITTÄJILLE 24/7! #tunturilapinkehitys #enontekiö #muonio #koronaexit Tunturi-Lapin Kehitys ja Koronaexit-hanke tarjoaa…

YLI 270 KOULUTUSTALLENNETTA KÄYTÖSSÄSI 24/7

Jatkuva haku: 9.9.20 - 31.1.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/yli-270-koulutustallennetta-kaytossasi/

YLI 270 ETÄKOULUSTALLENNETTA TARJOLLA YRITTÄJILLE 24/7!
#tunturilapinkehitys #enontekiö #muonio #koronaexit

Tunturi-Lapin Kehitys ja Koronaexit-hanke tarjoaa noin 270 videoitua verkkokurssia kauppakamarin asiantuntijoiden pitämänä. Kurssit ovat täsmäkoulutustusta, joka pyrkii vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin muun muassa etätyön ja digitaalisuuden tuomissa osaamishaasteissa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.
Kauppakamarin KoulutusOnline ympäristössä korkeatasoiset koulutukset ovat Tunturi-Lapin yrittäjien saatavilla 24/7 ja kaikkialla sijainnista ja kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat tiivistettyjä ja jaoteltu pieniin osiin siten, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikkapa 15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.
Tunturi-Lapin alueella oleva yritys saa käyttäjälle ilmaisen käyttölisenssin 31.1.2021 saakka lähettämällä seuraavat tiedot
asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi emailiin:
Otsikko/koodi: ”Tunturi-Lapin Kehitys, Koronaexit-hanke”
Osallistujan nimi:
Osallistujan oman yrityksen nimi:
Osallistujan sähköpostiosoite:

https://koulutusonline.fi/

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/Kauppakamari KoulutusOnline

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 19.10.20 - 31.1.21 Liiketoiminta ja talous Muu opiskelutapa

Yrityskohtaiset klinikat / sparraukset

Kaipaatko tukea yritystoimintasi myynnissä tai sukupolvenvaihdoksessa? Vai haluatko täsmentää liiketoimintasuunnitelmaasi vastaamaan tämän hetkistä tarvetta tai…

Yrityskohtaiset klinikat / sparraukset

Jatkuva haku: 19.10.20 - 31.1.21 Liiketoiminta ja talous Muu opiskelutapa

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/yrityskohtaiset-klinikat-sparraukset/

Kaipaatko tukea yritystoimintasi myynnissä tai sukupolvenvaihdoksessa? Vai haluatko täsmentää liiketoimintasuunnitelmaasi vastaamaan tämän hetkistä tarvetta tai hioa yrityksesi strategiaa kuntoon?

Saat maksutonta yrityskohtaista sparrausta kokeneelta yritystoiminnan asiantuntijalta.

Ohjausaikaa on kerrallaan 1-2 tuntia.

Sparrauksia toteutetaan 19.10.2020 - 31.1.2021 välisenä aikana. Varaa aikasi mahdollisimman pian ja käytä mahdollisuus keskustella asiantuntijan kanssa.

Yrityskohtaiset sparrausklinikat (yritys-asiantuntija) ovat de minimis- tuen alaisia yrityskohtaisia koulutuksia. Ennen ohjausta täytetään lomake, jonka toimitamme sinulle ilmoittautumisen jälkeen.

Sparrausten teemoina ovat:

Yrityksen myynti/sukupolven vaihdos

TAI

Liiketoimintasuunnitelma ja strategia

Ilmoittautumisen yhteydessä valitse teema ja täsmennä tilannettasi. Ohjaamme ilmoittautumisen sopivalle asiantuntijallemme ja hän sopii kanssasi ohjauskeskustelusta, joka järjestetään etäyhteydellä (Teams tai puhelin).

Ilmoittaudu tästä:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9b558dc2-d0a1-4ddd-af6c-28c02f42c7f7?displayId=Fin2093387


Lisätietoja:

Ulla-Mari Leivo / Suomen Yrittäjäopisto
ulla-mari.leivo@syo.fi
http://www.syo.fi

Koronaexit-hanke:
https://tunturilapinkehitys.fi/project-article/koronaexit-yritysten-koronavaikutusten-jalkeiset-toimenpiteet-tunturi-lapissa/

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys / Suomen Yrittäjäopisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 22.1.2100:00 - 00:00 Digitaidot Verkkokoulutus

Luo verkkosivu

Tunturi-Lapin yritykset ja idut -hanke tarjoaa kaikille Tunturi-Lapin yrittäjille maksuttoman kuusiosaisen verkkokurssin, jossa opitaan verkkosivun…

Luo verkkosivu

Jatkuva haku: 22.1.2100:00 - 00:00 Digitaidot Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/luo-verkkosivu/

Tunturi-Lapin yritykset ja idut -hanke tarjoaa kaikille Tunturi-Lapin yrittäjille maksuttoman kuusiosaisen verkkokurssin, jossa opitaan verkkosivun luominen alkutoimista yksityiskohtiin asti. Koulutuksen toteuttaa Louru Oy.

Koulutuksen sisältö:

Jakso 1: Verkkotunnuksen ja WP-alustan alkutoimet, 19 min
Jakso 2: Alustan esittely & tärkeät alkutoimet ennen työstöä, 25 min
Jakso 3: Elementorin työkalut ja verkkosivuston työstön aloitus, 1 h 22 min
Jakso 4: Verkkosivun työstöä ja responsiivisuuden alkeet, 1 h
Jakso 5: Hakukoneoptimointi käyttäen Rank Math -ohjelmaa, 42 min
Jakso 6: Lisäohjeita Elementoriin, sekä niksejä oman sivuston parantamiseksi, 44 min

Koulutuksen järjestäjä

Leader Tunturi-Lappi ry / Louru Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu

Jatkuva haku: 2.2.21 - 9.3.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Omistajanvaihdoksen asiantuntijawebinaari

Kaikille omistajanvaihdoksesta kiinnostuneille avoin ja maksuton asiantuntijawebinaarisarja järjestetään Teamsissa joka tiistai ajalla 2.2.-9.3.2021 klo 15.00…

Omistajanvaihdoksen asiantuntijawebinaari

Jatkuva haku: 2.2.21 - 9.3.21 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus

Suora linkki: https://yrityskoulutuskalenteri.fi/koulutus/omistajanvaihdoksen-asiantuntijawebinaari/

Kaikille omistajanvaihdoksesta kiinnostuneille avoin ja maksuton asiantuntijawebinaarisarja järjestetään Teamsissa joka tiistai ajalla 2.2.-9.3.2021 klo 15.00 -16.00.

Omistajanvaihdoksen suunnittelu ja rahoitus -asiantuntijawebinaarisarjan avaa kiitelty ja arvostettu puhuja Henri "Henkka" Hyppönen.

Koulutuksen järjestäjä

Lapin Yrittäjät Ry

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu