Strategia, tavoitteet ja tulevaisuus

3.11.202012:00 - 12:00 Esimiestaidot Kittilä Lähiopetus Ilm. viim. 22.10.2020
Kriisiajan opit tulevaisuuden työkaluiksi!

Tulevaisuus näyttäytyy erilaisena kriisiajan jälkeen ja koronan vaikutukset matkailutoimialaan tulevat näkymään vielä pitkään. Pohditaan yhdessä, kuinka kriisiajan tuomia oppeja voidaan soveltaa yrityksen tulevaisuuden strategiatyössä.

Miten uudet ilmiöt valjastetaan osaksi strategiatyötä?

Valmennuksessa kuullaan megatrendien, trendien ja heikkojen signaalien vaikutuksesta yrityksen strategiatyöhön ja opitaan, kuinka reagoida yritystä kohtaaviin äkillisiin muutoksiin. Pienryhmätehtävässä kerätään ajatuksia matkailutoimialaan vaikuttavista tekijöistä ja herätellään ajatuksia toimia uusin tavoin. Muodostetaan kuva merkittävistä ilmiöistä, joilla voi olla vaikutus yrityksen tulevaisuuden toimintaan.

Kuinka jälleenrakennan tien tulevaisuuteen?

Päivän oppeja hyödyntäen yritykset työstävät vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, skenaarioita. Skenaariotyöskentelyssä opitaan käymään joustavaa vuoropuhelua niin positiivisen kuin negatiivisenkin vision välillä. Valmennuksen lopuksi yritykset peilaavat tavoitteitaan luotuihin skenaarioihin. Tämän avulla saadaan rakennettua työkalu, jonka avulla otetaan haltuun uusi tulevaisuus!
Valmentajana Päivi Holopainen, Well Ahead Tmi

Valmennus järjestetään Wellevissä, Levisalmi 1, Levi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: maria.kanala(a)redu.fi

Valmennus on tarkoitettu matkailu- ja palvelualan yrittäjille ja avainhenkilöille. Koulutuksen hinta on 100€ / 1-5hlö / yritys. Valmennus kerryttää de minimis-tukea.

Koulutuksen järjestäjä

NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu