Pienyrityksen strategiatyö

8.10.202009:00 - 13:00 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus Ilm. viim. 7.10.2020
Keskeinen sisältö:

1.       Strategiatyö
2.       Visio, missio ja arvot
3.       Työkaluja strategiatyöhön (esim. trendit, SWOT ja tasapainotettu mittaristo)

Kouluttaja: Pekka Käyhkö / Suomen Yrittäjäopisto

Liity koulutukseen tästä Teams-linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdhYzBmYzMtYzcyMi00MGUwLWFlMTMtMDI5YmIzNGI4ZTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed337969-a9d6-49ec-83f4-19b2c04ee71e%22%2c%22Oid%22%3a%220cbda8e8-f219-4b86-9644-b28f0660a26c%22%7d

Lisätietoja koulutuksesta: Ulla-Mari Leivo / Suomen Yrittäjäopisto, ulla-mari.leivo@syo.fi, 050 342 9307

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys / Suomen Yrittäjäopisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu