Palvelumuotoilua julkisissa palveluissa - perusteista käytäntöön

31.10.2022 - 28.2.2023 Muu koulutuksen aihe Tornio Monimuotokoulutus Ilm. viim. 10.10.2022
Koulutuksen sisällöt on räätälöity erityisesti julkisten palveluiden kehittäjille, esim. valtion laitosten ja kuntien sekä hyvinvointialueiden työntekijöille. Koulutukseen kuuluu palvelumuotoiluprojektin toteuttaminen, jonka aihe tulee osallistujan omista työtehtävistä julkisten palveluiden kehittämiseen liittyen.

Koulutuksessa opit käytännönläheisesti palvelumuotoilun prosessin ja opit soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään muotoilusta tuttuja menetelmiä – mm. luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja. Palvelumuotoilu on toimialariippumatonta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa. Kouluttajana toimii Essi Kuure.

Koulutuksen järjestäjä

Peräpohjolan Opisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu