Löydä asiakkaasi

12.11.202009:00 - 13:00 Markkinointi Verkkokoulutus Ilm. viim. 9.11.2020
Keskeinen sisältö:

1.       Yrityksen toimintaympäristö
2.       Markkinat ja kilpailu
3.       Segmentointi
4.       Markkinoinnin kilpailukeinot

Kouluttaja: Satu Haveri / Suomen Yrittäjäopisto

Liity koulutukseen tästä Teams-linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk0M2ZjMDAtOTIxZC00NTA0LTlkY2EtNTZhZjIyZjMzZWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed337969-a9d6-49ec-83f4-19b2c04ee71e%22%2c%22Oid%22%3a%220cbda8e8-f219-4b86-9644-b28f0660a26c%22%7d

Lisätietoja: Ulla-Mari Leivo / Suomen Yrittäjäopisto, ulla-mari.leivo@syo.fi, 050 342 9307

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys / Suomen Yrittäjäopisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu