Työpaja teemana tuotteistaminen, hinnoittelu ja brändäys kohderyhmänä maksukykyiset kansainväliset asiakkaat

12.11.20 - 13.11.20 Tuotteistaminen Lähiopetus Ilm. viim. 12.11.20
Koulutuksen päätarkoituksena on kehittää tuotteita ja palveluita kansainvälisille maksukykyisille asiakkaille koronan aikana ja sen jälkeen.
Tuotteistamisvalmennuksessa tarkennetaan kohderyhmät/maat ja jakelukanavat sekä otetaan huomioon valittujen kansallisuuksien ja kohderyhmien vaatimukset ja tarpeet. Analysoimme samalla osallistuvien yritysten valmiutta tuotteiden ja palveluiden rakentamiseen sekä olemassa olevia tuotteita ja palveluita valituille kohderyhmille. Jalostamme myös jo olemassa olevia palveluja ja tuotteita sekä ideoimme uusia niin yrityskohtaisia kuin alueellisia yhteistuotteita, otamme myös huomioon alueen sesonkivaihtelut, jotta pystymme kehittämään mahdollisimman ympärivuotista yritystoimintaa.
Tuotteistamisosiossa yrityskohtaisten tuotteiden ja palveuiden kehittäminen on keskeisessä roolissa ja valmennuksen aikana osanottajat tuotteistavat vähintään yhden tuotteen tai palvelun, josta annan palautteen. Tuotteen hinnan täytyy olla kannattava niin palveluntuottajalle kuin myös sopiva asiakkaalle. Aluksi syvennytään yksittäisen tuotteiden ja palveluiden sekä dynaamiseen että kannattavaan hinnoitteluun, jonka jälkeen tutustutaan erilaisten myyntikanavien ansaintalogiikkaan sekä tarvittavaan valmiuteen myyntiprovisioiden ennakoinnissa.
Osallistujat saavat itselleen ymmäryksen tuotteiden kannatavaa hinnoittelua varten. Valmennuksessa käsitellään oikeiden kuvien, tekstien sekä hinnan merkityksestä brändäyksessä sekä niiden tärkeydestä lopulliseen ostopäätökseen markkinointiviestinnässä. Valmennuksen aikana käydään läpi toimivia markkinointikanavia ja toimenpiteitä, joilla voidan tavoittaa ostajat halutuilla markkinoilla, ja jotka vahvistavat yritysten brändiä.

Vuorovaikutuksella on suuri merkitys, joten koulutus pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään kasvotusten joko Muonion tai Enontekiön alueella, mutta tietysti turvaetäisyydet huomioiden. Tarvittaessa osa koulutuksesta voidaan tarjota myös Teams etäyhteydellä, mutta ensisijaisesti kasvotusten.

Max osallistujamäärä on 10-12 yritystä.

Lisätietoa kouluttajasta, Ari Siivikko: https://arcticxpert.com/

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/Ari Siivikko, tmi arcticXpert.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu