Uutta suuntaa matkailuun

28.9.2021 - 27.1.2022 Muu koulutuksen aihe Utsjoki Monimuotokoulutus Ilm. viim. 27.8.2021
Lapin ELY-keskus vastaa matkailualan poikkeustarpeisiin uusilla palveluhankinnoilla. Koronapandemia ja äkilliset rakennemuutokset etenkin Utsjoella ja Meri-Lapissa ovat aikaansaaneet tarpeen uudenlaisille ja innovatiivisille koulutuksille. Koulutusten kohderyhmänä ovat matkailualan yritykset, työhakijaksi ilmoittautuneet yrittäjät, työttömät työnhakijat ja lomautetut.

Poikkeusolosuhteiden Utsjoelle luomiin koulutustarpeisiin suunnatun koulutuspilotin tavoitteena on tukea osallistujia osaamisen kehittämisessä muuttuvaan tilanteeseen ja osaamistarpeeseen vastaavaksi. Pilotilla tuetaan myös Utsjoen matkailuyrityksiä poikkeusolojen sekä Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen aiheuttamissa haasteissa. Koulutuspilotissa keskitytään kohderyhmien tunnistamiseen, kulttuurisensitiivisyyteen palvelujen tuottamisessa sekä palvelumuotoiluun. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Lapin TE-toimiston asiakkaat ja Utsjoen matkailuyrittäjät. Koulutuspilotin aikana työstetään portfoliomuotoinen kehittämistehtävä joko olemassa olevaan yritykseen tai vaihtoehtoisesti kehitetään omia valmiuksia uuden palvelun tai tuotteen muotoilussa. Koulutus sisältää yhteensä kuusi (6) kontaktipäivää Utsjoella sekä 10 päivää itsenäistä työskentelyä.

Koulutuksen järjestäjä

Lapin ammattikorkeakoulu/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) ja Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu