Työssäjaksaminen ja hyvinvointi

4.12.202009:00 - 13:00 Hyvinvointi Verkkokoulutus Ilm. viim. 3.12.2020
Keskeinen sisältö:

1.       Jokainen voi vaikuttaa hyvinvointiinsa ja jaksamiseen
2.       Hyödynnä hyötyliikunta
3.       Lähde liikkeelle hitaasti kiiruhtaen
4.       Ravinnosta energiaa jaksamiseen – kokonaisuus kuntoon!
5.       Vireänä teet työssäsi oikeita päätöksiä
6.       Hyvillä yöunilla jaksaa paremmin

Kouluttaja: Minna Mattila / Suomen Yrittäjäopisto, minna.mattila@syo.fi

Liity koulutukseen tästä Teams-linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNiNDhmZDgtZmJhYy00Y2ViLWI3ZGMtZDk0NmNlYTUxOTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed337969-a9d6-49ec-83f4-19b2c04ee71e%22%2c%22Oid%22%3a%220cbda8e8-f219-4b86-9644-b28f0660a26c%22%7d

Lisätietoja koulutuksesta: Ulla-Mari Leivo / Suomen Yrittäjäopisto, ulla-mari.leivo@syo.fi, 050 342 9307

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys / Suomen Yrittäjäopisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu