Työpaja teemana tuotteistaminen, hinnoittelu ja brändäys kohderyhmänä maksukykyiset kansainväliset/kotimaiset asiakkaat ********** Workshop about production, pricing and branding with the target group for high-end international / domestic customers

14.1.2021 - 15.1.2021 Tuotteistaminen Lähiopetus Ilm. viim. 11.1.2021
Koulutuksen päätarkoituksena on kehittää tuotteita ja palveluita kansainvälisille/kotimaisille maksukykyisille asiakkaille koronan aikana ja sen jälkeen.
Tuotteistamisvalmennuksessa tarkennetaan kohderyhmät/maat ja jakelukanavat sekä otetaan huomioon valittujen kansallisuuksien ja kohderyhmien vaatimukset ja tarpeet. Analysoimme samalla osallistuvien yritysten valmiutta tuotteiden ja palveluiden rakentamiseen sekä olemassa olevia tuotteita ja palveluita valituille kohderyhmille. Jalostamme myös jo olemassa olevia palveluja ja tuotteita sekä ideoimme uusia niin yrityskohtaisia kuin alueellisia yhteistuotteita, otamme myös huomioon alueen sesonkivaihtelut, jotta pystymme kehittämään mahdollisimman ympärivuotista yritystoimintaa.
Tuotteistamisosiossa yrityskohtaisten tuotteiden ja palveuiden kehittäminen on keskeisessä roolissa ja valmennuksen aikana osanottajat tuotteistavat vähintään yhden tuotteen tai palvelun, josta annan palautteen. Tuotteen hinnan täytyy olla kannattava niin palveluntuottajalle kuin myös sopiva asiakkaalle. Aluksi syvennytään yksittäisen tuotteiden ja palveluiden sekä dynaamiseen että kannattavaan hinnoitteluun, jonka jälkeen tutustutaan erilaisten myyntikanavien ansaintalogiikkaan sekä tarvittavaan valmiuteen myyntiprovisioiden ennakoinnissa.
Osallistujat saavat itselleen ymmäryksen tuotteiden kannatavaa hinnoittelua varten. Valmennuksessa käsitellään oikeiden kuvien, tekstien sekä hinnan merkityksestä brändäyksessä sekä niiden tärkeydestä lopulliseen ostopäätökseen markkinointiviestinnässä. Valmennuksen aikana käydään läpi toimivia markkinointikanavia ja toimenpiteitä, joilla voidan tavoittaa ostajat halutuilla markkinoilla, ja jotka vahvistavat yritysten brändiä.

Vuorovaikutuksella on suuri merkitys, joten koulutus pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään kasvotusten joko Muonion tai Enontekiön alueella, mutta tietysti turvaetäisyydet huomioiden. Tarvittaessa osa koulutuksesta voidaan tarjota myös Teams etäyhteydellä, mutta ensisijaisesti kasvotusten.

Max osallistujamäärä on 10-12 yritystä.

Lisätietoa kouluttajasta, Ari Siivikko: https://arcticxpert.com/


Workshop about production, pricing and branding with the target group for high-end international / domestic customers
The main purpose of the training is to develop products and services for international / domestic high-end customers during and after the corona. The production training defines target groups / countries and distribution channels, and takes into account the requirements and needs of selected nationalities and target groups. At the same time, we analyze the readiness of participating companies to build products and services, as well as existing products and services for selected target groups. We also refine existing services and products and come up with ideas for new joint ventures, both company-specific and regional. We also take into account the seasonal fluctuations in the region, so that we can develop business activities as year-round as possible. In the production section, the development of company-specific products and services plays a key role, and with the help of coaching, participants will create at least one product or service for which feedback is provided. The price of the product must be profitable both for the service provider and suitable for the customer. Initially, we will delve into both dynamic and profitable pricing of individual products and services, after which we will get acquainted with the earnings logic of different sales channels and the necessary readiness to anticipate sales commissions. Participants gain an understanding for profitable product pricing. We will dig into the importance of real images, texts and price in branding and their importance in the final purchase decision as in the marketing communication. We will go through effective marketing channels and measures that can reach buyers in the desired market and strengthen the brand of the companies. Interaction is of great importance, so that the training will be organized face-to-face in either Muonio or Enontekiö, if possible, but of course taking into account safety distances. If necessary, part of the training can also be provided by Teams remotely, but primarily face-to-face. Max number of participants is 10-12 companies.

More information about the trainer, Ari Siivikko: https://arcticxpert.com/ Education provider Tunturi-Lapin Kehitys / Ari Siivikko, Tmi arcticXpert. More information and registration on the training provider's page

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/Ari Siivikko, tmi arcticXpert.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu