Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 180 osp

7.9.2022 - 1.6.2025 Esimiestaidot Tornio Monimuotokoulutus
Tutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta:

Pakollinen tutkinnon osa:
* Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen, 80 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
* Tuotannon johtaminen, 50 osp
* Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 50 osp
* Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen, 50 osp
* Projektinhallinta tuotannollisessa ympäristössä, 50 osp
* Tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen, 50 osp

Opinnot suoritetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen, oppimistehtävien, ohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Opintoihin kuuluu kehittävän työotteen lisäksi suunnitelmien ja prosessikuvausten laadinta ja arviointi. Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka suoritetaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Lappian johtamiskoulutusten asiantuntijaverkoston jäsenet ja kouluttajat.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja myös työnantajan sitoutumista koulutukseen. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen työsi ohessa.

Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus on 250 €.

Lisätietoja ja hakeutuminen koulutuksen järjestäjän sivuilta.

Koulutuksen järjestäjä

Kemi- Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu