Tuloksenteon eväät

1.10.2009:00 - 13:00 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 28.9.20
Keskeinen sisältö:
1.       Hinnoitteluosaaminen
2.       Kustannuslaskenta avuksi
3.       Budjetointi ja budjetin seuranta

Kouluttaja: Jarkko Björkbacka / Suomen Yrittäjäopisto

Osallistu webinaariin tästä Teams-linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY1ZjNiMGUtNGJlNi00NjA5LWEyZDUtZDc4N2QyMGE3MzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed337969-a9d6-49ec-83f4-19b2c04ee71e%22%2c%22Oid%22%3a%220cbda8e8-f219-4b86-9644-b28f0660a26c%22%7d


Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys / Suomen Yrittäjäopisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu