Tulityökoulutus

3.9.202008:00 - 16:00 Lupa- ja korttikoulutukset Muonio Lähiopetus Ilm. viim. 31.8.2020
Koulutus on tarkoitettu tulitöitä suorittaville ja tulitöistä vastaaville sekä johtaville henkilöille.

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä, muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (SVK) hyväksymää tulitöiden turvallisuustutkintoa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) valvoo koulutuksen laatua ja ylläpitää rekisteriä tulityökoulutuksista.

Koulutuksessa suoritetaan tulitöiden turvallisuustutkinto. Koulutuksen ja tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneet henkilöt saavat tulityökortin, joka on voimassa 5 vuotta Pohjoismaissa. Tulitöissä on noudatettava kyseisen maan määräyksiä ja ohjeita.

Sisältö:
- Tulitöiden paloturvallisuus
- Vahinkoesimerkkejä
- Suojeluohjeet ja tulityölupa
- Tulitöiden turvatoimet ja tulityöt erikoistapauksissa
- Toimet palon sattuessa ja alkusammutusteoria
- Alkusammutus- ja turvatoimenpiteiden harjoitus
- Koe ja loppukeskustelu

Koulutuksen toteuttaa SPEK:n hyväksymä tulityökouluttaja. Koulutuspäivä koostuu luennoista, alkusammutusharjoituksista ja tulityötutkintokokeen suorituksesta. Toimitettuun opiskeluaineistoon tulee perehtyä ennakkoon.

Kouluttajana toimii Veli-Matti Heikkilä.

Kun ilmoittaudut, ilmoita koodina ”Tunturi-Lapin Kehitys-Koronaexit-hanke"

Koulutuspaikka:
Ammattiopisto Lappia
Koulutie 8
Muonio

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/Lappia-Koulutus Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu