Tulityökorttikoulutus

20.3.202400:00 - 00:00 Lupa- ja korttikoulutukset Inari Lähiopetus Ilm. viim. 13.3.2024
Paikkoja jäljellä

20
Opiskelumaksu

147,00 €
Koulutuksen tavoite

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa:
Työ on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.
Kuka tarvitsee Tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Tulityölupaa tai Tulityökorttia ei pääsääntöisesti edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään

vakituisella tulityöpaikalla
palovaarattomilla työmenetelmillä
vakuuttamattomissa kohteissa

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva Tulityökortti. Tulitöitä tilaavat yritykset määrittelevät tulityövartijalta vaadittavan koulutuksen omissa tulityösuunnitelmissaan.

SPEKin myöntämä Tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muiden Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen myöntämä tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Toteutussuunnitelma

KOULUTUSPAIKKA: Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskus, Airotie 2 B, Kuusamo

KUTSU koulutukseen lähetetään hakijalle tekstiviestillä viikkoa ennen koulutusta.

KOULUTUS ALKAA klo 8.00, mutta paikalla pitää olla jo klo 7.45 tarkistaaksemme henkilöllisyytenne. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokorttikin käy).

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.Hakeutuminen

Koulutuksen hinta; 147 € (sis. alv 24 %) sisältää luentomateriaalin, tulityökortin sekä lounaan ja kahvit.

Peruutusehto
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Peruminen tehdään kirjallisesti sähköpostilla pirjo.nissila@redu.fi. Jos peruutusta ei tehdä ajoissa tai osallistuja jättää saapumatta koulutukseen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

REDU Edu Oy:lla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli osallistujamäärä jää liian pieneksi.

Koulutuksen järjestäjä: Redu EDU Oy

Koulutuksen järjestäjä

REDU Edu Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu