Tietoa ja toimintamalleja yrityksen myynnistä tai sukupolvenvaihdosta

18.9.202009:00 - 13:00 Liiketoiminta ja talous Verkkokoulutus Ilm. viim. 17.9.2020
Keskeinen sisältö:

1.       Sukupolvenvaihdoksen ja yrityskaupan (liiketoiminnan myynnin/yrityksen myynnin) toteuttamisvaihtoehdot
2.       Yrityksen arvon määrittäminen sukupolvenvaihdoksessa/yrityskaupassa
3.       Asiakkuudet sukupolvenvaihdostilanteessa/yrityskaupassa
4.       Yrityksen vakuutukset, rahoitus, luvat sukupolvenvaihdostilanteessa/yrityskaupassa
5.       Sukupolvenvaihdoksen/yrityskaupan verotus – luovutusvoittoverotus, ennakkoratkaisun hakeminen
6.       Due diligence – tärkeä myös liiketoiminnan myyjälle!
7.       Luovutusprosessi ja sopimus
8.       Käytännön esimerkkejä liiketoimintakaupoista
9.       Mistä apua?

Kouluttaja: Pekka Käyhkö / Suomen Yrittäjäopisto, pekka.kayhko@syo.fi

Liity koulutukseen tästä Teams-linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdhNWZiMmMtMTllNy00OGM1LTg5MjUtMGUzZTgxMTg0MDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed337969-a9d6-49ec-83f4-19b2c04ee71e%22%2c%22Oid%22%3a%220cbda8e8-f219-4b86-9644-b28f0660a26c%22%7d

Lisätietoja koulutuksista: Ulla-Mari Leivo, ulla-mari.leivo@syo.fi, 050 342 9307

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys / Suomen Yrittäjäopisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu