Strateginen osaamisen johtaminen

22.10.2009:00 - 13:00 Esimiestaidot Verkkokoulutus Ilm. viim. 19.10.20
Keskeinen sisältö:

1.  Katsaus strategisesta ajattelusta
2. Strategialähtöinen henkilöstöjohtaminen
3. Monikulttuurisuuden johtaminen
4.  Eri-ikäisten ihmisten johtaminen
5.  Osaamisen johtaminen
6.  Muutosjohtaminen
7. Neuvottelutaidot ja nonverbaalinen viestintä

Kouluttaja: Tiina Rintamäki / Suomen Yrittäjäopisto, tiina.rintamaki@syo.fi

Liity koulutukseen tästä Teams-linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIyMzZlYWQtNTI2Yy00YjVhLTk2M2ItNjliN2M5ZmVhN2Nk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed337969-a9d6-49ec-83f4-19b2c04ee71e%22%2c%22Oid%22%3a%220cbda8e8-f219-4b86-9644-b28f0660a26c%22%7d

Lisätietoja: Ulla-Mari Leivo / Suomen Yrittäjäopisto, ulla-mari.leivo@syo.fi, 050 342 9307

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys / Suomen Yrittäjäopisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu