Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset 8 h (ATEX)

12.10.202208:00 - 16:00 Lupa- ja korttikoulutukset Kemi Lähiopetus Ilm. viim. 28.9.2022
Lainsäädäntö velvoittaa, että ATEX-tiloissa työskentelevät on koulutettava turvalliseen työskentelyyn ja räjähdyssuojeluun.

ATEX-koulutuksessa perehdytään dokumenttien ja merkintöjen oikeanlaiseen tulkintaan sekä turvalliseen työhön ATEX-tiloissa. Koulutus täyttää valtioneuvoston asetuksen räjähdysherkkien ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta SFS-EN 60079-14 (2015) -standardin velvoittavan liitteen A -vaatimukset sähkö- ja automaatiohenkilöstölle.

Kurssin lopuksi on tentti, jonka läpäisseet saavat kortin/todistuksen kurssista.

Koulutuksen järjestäjä

Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu