RAI-kouluttajakoulutus, 5 op

5.9.22 - 9.11.22 Hyvinvointi Verkkokoulutus Ilm. viim. 5.8.22
RAI-kouluttajakoulutuksella vahvistetaan ikääntyneiden palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointiosaamista. RAI-kouluttajakoulutuksen suorittaneet RAI-kouluttajat kouluttavat omissa organisaatiossaan henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja järjestelmällisesti ja laadukkaasti sekä käyttämään RAI-arviointitietoa iäkkään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelussa.

Kohderyhmä

Ikääntyvien palveluita järjestävien organisaatioiden henkilöstö.

Koulutukseen hakija sopii hakuvaiheessa esihenkilönsä kanssa koulutukseen osallistumisesta, ajankäytöstä ja esihenkilön tuesta koko koulutuksen ajan.

Koulutukseen osallistumiseen ei tarvita aikaisempaa kokemusta RAI-arvioinnin tekemisestä, sillä koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista.

Kouluttajakoulutuksen osallistujilla tulee olla ammattialansa mukaiset perustiedot iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista. Oleellista on halu kouluttaa ja ohjata muita sekä innostunut ote kehittämiseen ja RAI-välineistön käyttöön omassa työyhteisössä.

Sisältö

Koulutuksen sisältö on THL:n RAI-kouluttajakoulutuksen mukainen. Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää 5.9.2022, 27.9.2022 ja 9.11.2022 (Teams-etäyhteydellä), itsenäistä opiskelua, tehtäviä sekä työssäoppimista. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 3 kuukautta ja on laajuudeltaan 5 op.

Koulutuksen hinta on 490 € (+ alv 24 %)/hlö.

Koulutuksen järjestäjä

Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu