RAI-kouluttajakoulutus, 5 op

15.2.2023 - 19.4.2023 Asiakaspalvelu Verkkokoulutus Ilm. viim. 31.1.2023
RAI-kouluttajakoulutuksella vahvistetaan ikääntyneiden palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointiosaamista. RAI-kouluttajakoulutuksen suorittaneet RAI-kouluttajat kouluttavat omissa organisaatiossaan henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja järjestelmällisesti ja laadukkaasti sekä käyttämään RAI-arviointitietoa iäkkään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelussa.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.

Lapin ammattikorkeakoulun koulutus on THL:n RAI-kouluttajakoulutuksen mukainen. Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää (15.2.2023, 22.3.2023 ja 19.4.2023, klo 9–16 Teams-etäyhteydellä), itsenäistä opiskelua, tehtäviä sekä työssäoppimista. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 3 kuukautta.
Lisäksi on mahdollisuus sparraustunteihin, joita järjestetään kaksi kertaa Teams’ssa: 1.3.2023 klo 15–17 ja 5.4.202 klo 15–17.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumislinkin löydät: https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Taydennyskoulutus/Hyvinvointi

Koulutuksen järjestäjä

Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu