Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180 osp

6.4.2022 - 1.6.2025 Esimiestaidot Tornio Monimuotokoulutus
Tutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta:
Pakollinen tutkinnon osa:
• Johtajana toimiminen 80 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Strategiatyön johtaminen 50 osp
• Projektin johtaminen 50 osp
• Työyhteisön kehittämisen johtaminen 50 osp
• Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 50 osp
• Asiakkuuksien johtaminen 50 osp
• Talouden johtaminen 50 osp
• Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen 50 osp

Opinnot suoritetaan lähi- ja verkko-opetuksen, oppimistehtävien, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Opintoihin kuuluu kehittävän työotteen lisäksi suunnitelmien ja prosessikuvausten laadinta ja arviointi. Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka suoritetaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä pääsääntöisesti omalla työpaikalla ja omassa työtehtävässä. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Lappian johtamiskoulutusten asiantuntijaverkoston jäsenet ja kouluttajat.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja työnantajan sitoutumista koulutukseen. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen työsi ohessa, mutta onnistuakseen se edellyttää myös työantajan tukea.

Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus on 250 €.

Lisätietoja ja hakeutuminen koulutuksen järjestäjän sivuilta.

Koulutuksen järjestäjä

Kemi- Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu