Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-puheenjohtaja

3.5.2022 - 4.5.2022 Liiketoiminta ja talous Rovaniemi Lähiopetus Ilm. viim. 5.4.2022
Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja siten myös yhteiskunnan kehittämisessä. Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin yksi ajankohtaisista painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen sekä pk-yritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Tässä työssä on pk-yrityksen hallituksella suuri strateginen rooli ja erityisesti sen puheenjohtajalla.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten valmentaja, orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.

Laajuus: Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä päivästä.
Sisältö: Kurssilla luodaan pohja pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.

Kurssilla pureudutaan mm.
- Hallituksen ydintehtäviin ja tehokkuuteen
- Yrityksen strategiaan sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmään
- Kokouksen johtamiseen ja työjärjestykseen
- Liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusjohtajan katsaukseen
- Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteisiin
- Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin ja vastuisiin.

Koulutuksen järjestäjä

Lapin Kauppakamari

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu